รายชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ลูกค้าต้องระวัง

082-786-8389รายชื่อจอมโจร SBOBET (อัพเดทมิจฉาชีพล่าสุด วันที่ 20/07/2015)
พงศกร เริ่มพัก เลขที่บัญชี 404-302-8558 ธ.ไทยพาณิชย์
ราตรี โชขุนทด เลขที่บัญชี 647-215-6711 ธ.กสิกรไทย
วีรยุตร โมฆรัตน์ เลขที่บัญชี 342-243-4800 ธ.กสิกรไทย
วีรยุตร โมฆรัตน์ เลขที่บัญชี 616-017-9450 ธ.กรุงเทพ
ธวัชชัย คำเวียง เลขที่บัญชี 594-207-2319 ธ.กสิกรไทย
ดรุณี คำเวียง เลขที่บัญชี 539-284-4078 ธ.กสิกรไทย
เอกพจน์ รัตนากร เลขที่บัญชี 649-236-0729 ธ.กสิกรไทย
เวชรัชย์ พลเจริญ เลขที่บัญชี 162-258-7816 ธ.ไทยพาณิชย์
นิรัน เก็งสินิจ เลขที่บัญชี 170-228-9231 ธ.ไทยพาณิชย์
ศศิธร จูจันทร์ เลขที่บัญชี 616-218-3295 ธ.ไทยพาณิชย์
อาทร คำสุข เลขที่บัญชี 848-206-9288 ธ.ไทยพาณิชย์
สุภารัตน์ จำปาปิ่น เลขที่บัญชี 580-203-0764 ธ.ไทยพาณิชย์
จิราพัช มาพันนะ เลขที่บัญชี 403-272-3076 ธ.ไทยพาณิชย์
วีณารัตน์ คำเวียง เลขที่บัญชี 678-212-3848 ธ.ไทยพาณิชย์
ดรุณี คำเวียง เลขที่บัญชี 404-249-5061 ธ.ไทยพานิช
สหรัฐ รัตนากร เลขที่บัญชี 315-237-1919 ธ.กสิกรไทย
เอกพจน์ รัตนากร เลขที่บัญชี 981-198-8992 ธ.กรุงไทย
พงศกร เริ่มพัก เลขที่บัญชี 404-302-8558 ธ.ไทยพาณิชย์
ราตรี โชขุนทด เลขที่บัญชี 647-215-6711 ธ.กสิกรไทย
วีรยุตร โมฆรัตน์ เลขที่บัญชี 342-243-4800 ธ.กสิกรไทย
วีรยุตร โมฆรัตน์ เลขที่บัญชี 616-017-9450 ธ.กรุงเทพ
ธวัชชัย คำเวียง เลขที่บัญชี 594-207-2319 ธ.กสิกรไทย
ดรุณี คำเวียง เลขที่บัญชี 539-284-4078 ธ.กสิกรไทย
เอกพจน์ รัตนากร เลขที่บัญชี 649-236-0729 ธ.กสิกรไทย
เวชรัชย์ พลเจริญ เลขที่บัญชี 162-258-7816 ธ.ไทยพาณิชย์
นิรัน เก็งสินิจ เลขที่บัญชี 170-228-9231 ธ.ไทยพาณิชย์
ศศิธร จูจันทร์ เลขที่บัญชี 616-218-3295 ธ.ไทยพาณิชย์
อาทร คำสุข เลขที่บัญชี 848-206-9288 ธ.ไทยพาณิชย์
สุภารัตน์ จำปาปิ่น เลขที่บัญชี 580-203-0764 ธ.ไทยพาณิชย์
จิราพัช มาพันนะ เลขที่บัญชี 403-272-3076 ธ.ไทยพาณิชย์
วีณารัตน์ คำเวียง เลขที่บัญชี 678-212-3848 ธ.ไทยพาณิชย์
ดรุณี คำเวียง เลขที่บัญชี 404-249-5061 ธ.ไทยพานิช
สหรัฐ รัตนากร เลขที่บัญชี 315-237-1919 ธ.กสิกรไทย
เอกพจน์ รัตนากร เลขที่บัญชี 981-198-8992 ธ.กรุงไทย
ณัฐชุภาวดี วัฒนาพร เลขที่บัญชี 695-2-27433-1 ธ.กสิกรไทย <– อันตรายที่สุด

ข้อมูล https://www.ebet88.com/caution.html

โฆษณา
รายชื่อกลุ่มมิจฉาชีพที่ลูกค้าต้องระวัง

รวมรายชื่อมิจฉาชีพทุกรูปแบบ เยอะมาก

รวมรายชื่อมิจฉาชีพ update

เลขที่ บช บุคคลที่โกง By:ห้องรวบรวมรายชื่อคนโกงในเฟซ https://www.facebook.com/teanpuy

ช่วยกัน LIKE และ แชร์ บช เหล่านี้นะคะ

1.sujitta thanikkul เบอร์บช. กสิกร 7162260353ชื่อ สุจิตรา ธนิกกุล

บ้านเลขที่ 86/6 ม.9 ซ.ยิ่งเจริญ ถ.สุขาภิบาล1 ต.บางแค อ.บางแค กทม 10160

อีกที่อยู่ ของคนนี้คะ

57/2 ม.3 ซ.เพชรเกษม 58 แยก 14 บางด้วน ภาษีเจริญ กทม 10160 โทร. 083- 7792629, 086- 5178323, 086- 5178323, 090- 5698195 เบอร์บ้าน 02-8050965 ชื่อนุ่น email misscall_senter123@hotmail.com

 

เลขที่บัญชีมิจฉาชีพรายอื่นๆ

ชื่อบัญชี สายใจ เพชรสังข์ เลขที่บัญชี 4022661276 ธ.ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี ทรงพล สกุลสกาวสวัสดิ์ เลขที่บัญชี 0470222258 ธ.กรุงเทพ และ 7990068494 ธ.กรุงไทย

ชื่อบัญชี รุ่งเรือง ชัยสมบัติ เลขที่บัญชี 7132627411 ธ.ไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี สุขสันต์ สกุลดี เลขที่บัญชี 9805849856 ธ.กรุงไทย

ชื่อบัญชี กชกร พานทอง เลขที่บัญชี 7852188930 ธ.กสิกรไทย

ชื่อบัญชี อุทัย หนูชูแก้ว เลขที่บัญชี 6330147213

ชื่อบัญชี อนุรักษ์ ดอนเมือง 4032652314 ธ.ไทยพาณิชย์

ชื่อ กรวิชญ์ เลขที่บัญชี 1615653860 ธ.กรุงเทพ

ชื่อบัญชี น.ส.นิภาพร พานทอง เลขที่บัญชี 1034037109 ธ.กรุงเทพ สาขา ยานนาวา

ชื่อบัญชี ธนวัฒน์ วงศ์เจริญศิริ เลขที่บัญชี 4501380268 ธ.กรุงศรีอยุธยา

ชื่อบัญชี ศิริวรรณ ภูพาน เลขที่บัญชี 4940752126 ธ.กรุงเทพ

ชื่อบัญชี นายศราวุธ ใจคุ้ม เลขที่บัญชี 7020109430 ธ.กรุงเทพ

ชื่อบัญชี นายสมจิตร จันทร์ดิษฐ์ เลขที่บัญชี 7972166809 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี กรวิชญ์ ประชารอด เลขที่บัญชี 2930403780 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี วิชัย หมอแอ๋ เลขที่บัญชี 9680044254 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี มนตรี รุ่งศิริมากุล เลขที่บัญชี 0104308601 ธ. ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ธนวัฒน์ ไพฑูร เลขที่บัญชี 2242491970 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วุฒิศักดิ์ ด่านเดิม เลขที่บัญชี 5280360206 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี น.ส พัชราภรณ์ เย็นวัฒนากูล เลขที่บัญชี 5002279493 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วุฒิศักดิ์ เพ็ญจำรัส เลขที่บัญชี 4870223694 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายอภิชาติ ทวีทรัพย์ เลขที่บัญชี 8312422899 ธ.ไทยพาณิยช์
ชื่อบัญชี เสฐธวุฒิ วงศ์เจริญศิริ เลขที่บัญชี 7852236331 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี MS. HATHAILAPUS SUKT 3432629308 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ชาญยุทธ แก้วสว่าง เลขที่บัญชี 6542119819 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี น.ส ตะวันฉาย ดอกบัว เลขที่บัญชี 1862202975 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บุณยาภรณ์ แย้มปัญญา เลขที่บัญชี 6910044762 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ปาณิสรา แย้มปัญญา ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี กรุณา ทาแก้ว เลขที่บัญชี 2242301256 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ชลณภัทร ปัญญาถา เลขที่บัญชี 3022925642 ธ.ทหารไทย
ชื่อบัญชี ไพรัตน์ คงขำ เลขที่บัญชี 3192909760 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นาย อาทิตย์ รตนสกล เลขที่บัญชี 1020475966 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายสมจิตร จันทร์ดิษ เลขที่บัญชี 7972166809 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี นันท์นภัส สุดยอด เลขที่บัญชี 7322002552 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ณัฐชุภาวดี วัฒนาพร เลขที่บัญชี 6952274331 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สลิลลา สกุลดี เลขที่บัญชี 8160429002 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ปิยภรณ์ เลขที่บัญชี 1900104598 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี สาวิตรี ศรีชะฎา (Sawitree Srichada) เลขที่บัญชี 5952077955 ธ.กสิกรไทย สาขา โลตัส นครศรีฯ
ชื่อบัญชี THANAWAT THAK เลขที่บัญชี 1295514374 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี กิตติชัย เสือสกุล เลขที่บัญชี 4062377793 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี Siva Sapay เลขที่บัญชี 015-432-3287 ธ.ไทยพาณิชย์ , เลขที่บัญชี 232-413-8490 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี ฐณพล บูรณสาธิต เลขที่บัญชี 2812123567 ธ.ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี นาย คฑาเทพ แย้มพิวัน เลขที่บัญชี 3702238541 ธ.ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี MR.SOMYOD SAKULDEE (สมยศ สกุลดี) เลขที่บัญชี 8442035823 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี บุญหลาย รินทจักร์ เลขที่บัญชี 0732175163 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี Mrs.RATDAWAN THAICHAREON (รัดดาวรรณ ไทยเจริญ) เลขที่บัญชี 0102060018 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สันติ ผูกพันธ์ เลขที่บัญชี 3662772407 ธ.ไทยพาณิชย์
“ร้านสลิ่ม ขายของ”
ชื่อบัญชี Sirima Sriprasert
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 7322621072
ร้าน Chocolatekit shop
เลขที่บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาซีคอน 2232005501 พิชญาภัค
เบอร์ติดต่อ 0866253173

โกงมือถือ
สำราญ เชียงรส

นายสวัสดิ์ ยอดคำปา

Kridsana Kemt

นคร ภาคาบัว

NARUNTA KAWESUT

กรนันท์ พละชม

ศราวุฒิ จำนงค์ทรัพย์

ยามีน ยัสมิน

คฑาเทพ แย้มพิวัน

ณัฐปกรณ์ หนุนกัณฑ์

มรกต ออมทรัพย์

สุดารัตน์ แก้วน้วม

ธีรวุฒิ สุขสวัสดิ์

ปรารมภ์ พรหมมหันต์ เลขบัตรประชาชน 1100701031040 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจริง 33/1 ซองแสงเงิน (ทองหล่อ 25) สุขุมวิท 55 คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพ เลขบัญชี 095-2-85597-4 กสิกรไทย เบอร์โทร 0820794603 ,0818096303

ชุติพนธ์ สาริมาน บ้านเลขที่ 126/1357 หมู่ 5 ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โกงเครื่องเกม

natttapong kitrungrattanachai

ธีระพงษ์ ปัญจะสันต์
บัญชา แก้วประเสริฐ
ไม่ซื่อสัตย์ต่อการซื้อขาย
วนิดา สุวิการ

นางปราณี คำทรัพย์

Wattzaa

นายอนุสรณ์ วชิรานุภาพ หรือ แจ็ค เมเจอร์
โกงแหลก
จินตนา รัศมี

เนื่อง เผ่าพงษ์

Ms. TIPA SUKTO

ยุทธศักดิ์ ชุมสอน

นายพงศกร บูรณะสมุทร

กฤษดา เกิดขำ

วันเพ็ญ จันต๊ะคำ

ปัทมา พูลมาศ

ทรงชัย วัฒนะสุวรรณกร

ศิริพร จันปัญญา

สมิธ มะเริงสิทธิ์

วันวิสา ชิดเชิดวงษ์

เอกรินทร์ มงคลไชยวุฒิ

ภิญญดา เฟื่องฟู

โกงคอมพิวเตอร์
ศรัญญู นามสกุล เมียมขุนทด รหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก: 1300800034550 เกิด พฤษภาคม 2528 24 ถ.จอมสุรางค์ยาตร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ชื่อบัญชี นาย ศรัญญู นามสกุล เมียมขุนทด (เครดิตท่าน Evildruid) เลขที่บัญชี ที่ให้โอนไปคือ ธ.กรุงเทพ 742-005-063-0 Mr.Saranyut เป็นบัญชีของธนาคารกรุงเทพ สาขาคลังพลาซ่า 433-235-850-8 กสิกรไทย เบอร์โทร 084-827-6021

นางสาว ชลธิสา อุปนันท์ อายุ 23 ปี บัตรประชาชน 1179900138209 เกิด 12 สิงหาคม 2531 อายุ 23 ปี ที่อยู่ 297/1 ม.5 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

นางสาว ทิวาวรรณ จิตต์สกุล อายุ 23 ปี บัตรประชาชน 1809800066307 เกิด 27 สิงหาคม 2531 อายุ 23 ปี บ้านเลขที่ 15/6 ซอย 27 (ไทรบุรี) ถนน ไทรบุรี ตำบล บ่อยาง อำเภอเมือง จ.สงขลา

โกงเสื้อผ้า

นายธีรวัฒน์ จันทโชต เลขที่บัญชีของเค้าครับ – ธ.กรุงไทย Teerawat 039-0-16243-4 เบอร์โทร – 0900054858

รวมรายชื่อบัญชีผู้โกง เห็นแล้ว อย่าโอนเงินนะ
1. สิทธิโชค ทองแดง ธนาคาร กรุงเทพ บัญชี 2450491986
2. ชื่อ นางสาว สวรรยา ชูลิ่ม เกิด 04/04/2535 เลขบัตรประชาชน 1840100385819 ที่อยู่ 111/3 ม.7 ต.เคียนซาน อ.เคียนซาน จ.สุราษธานี 84260 ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 3452318562 เบอร์โทรศัพท์ มันมี2เบอร์ค่ะ 0824187059 0848428345
3. น.ส.ภัสรินทร ทองพู่ เลขบัญชี7492384822 เบอร์0809006416
4. ทรงชัย วัฒนะสุวรรณ เลขบัญชี 0432872307
5. ภัสรินธร ทองเผือก 046-0-34734-9 กรุงไทย เบอร์โทร082-5289081
6. นายสุทธฺชัย ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ ธ.ไทยพานิชย์ 345 255 3283
7. อานนท์ พูลสุวรรณ เลขบัญชี 3980346595
8. นางปราณีย์ คำทรัพย์ เลขบัญชี 9622004743 ธ.ไทยพาณิชย์
9. สุชิน คำทรัพย์ 712-032-8107 กรุงไทย
10. วนิดา สุวิการ เลขบันชี 59220388311
11. ปัทมา พูลมาศ เลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย 8030476299
12. นิด พูลมาศ ธนาคารกรุงไทย 8030236379
13. นายธีรวุฒิ สุขสวัสดิ์ เลขที่บัญชี 4019598086 ธนาคารไทยพาณิชย์
14. นาย ณัฐวุฒิ หน่อยแก้ว ธนาคารกรุงเทพ 6050174520 จ.ตาก
15. นายชวลิต นิธิสุวรรณ 134-723-0-383 ธ.กรุงเทพ เบอร์โทร 082-529-9807 จ.กระบี่
16. นายวสุ แสงอาวุธ ธ.กรุงเทพฯ 0390232130 นายวสุ แสงอาวุธ
17. อดิศักดิ์ ประเสฐิวงศ์ 3 1405 00164 73 1
18. 689-0-12992-4 Sawittree S. BangkokBank ติดต่อ 081-186-8611 044-713761 k.art E-mail amlovestudio@hotmail.com BB pin : 21FD6CC4
19. นิภา เวียนพืช ธ.กสิกรไทย 7262152568
อ้างอิงโดย http://www.overclockzone.com/forums/archive/index.php/t-1622362.html

เพิ่มเติม
ฤดี คูณศรี ธนาคารกรุงเทพ ฯ สาขาสะพานใหม่ เลขบัญชี 134-7-04103-8 หลอกโอนเงิน ไปเรื่อย
ธนาคาร กสิกรไทยประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-222-7386 ชื่อบัญชีคือ ศุภชัย พรหมชัยศรี( SUPACHAI POMCHAISRI )

อ้างว่ามีพวก sim เถื่อนโทรฟรี และยานอนหลับอย่างแรงขาย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหาดใหญ่ ชื่อบัญชีนางกนกวรรณ อ่อนอารี หลอกขายไอโฟนไป 20000 บาท
เจ้านี่บอกว่าอยู่ขอนแก่น พอโอนเงินแล้ว ไม่ส่งของให้ ชื่อเล่น ชื่อทัช ชื่อบัญชีโกง บัญชี ถิรวัฒน์ ยืนยงค์ เลขที่ บัญชี 276 215 4617 ธนาคารกสิกรไทย ตกลงซื้อขาย กัน ในราคา 7500 บาท
นี่ก็อีกคนค่ะ ที่หลอกขายโทรศัพท์ มีผู้เสียหายจำนวนมาก ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อฝ้าตีหม้า อย่าห้ามเลขที่บัญชี 5142466243
ชื่อ นาย ศุภกฤต พุทธิพงษ์ ไทยพาณิชย์ 332 271 7608
31/359 ม.4 ถ. สุขุมวิท 103 แขวง หนองบอน กทม 10250
บวรรัตน์ โตศรี(บ้านเป็ด) 33/12 ม.6 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130

นางสาวปุณฑริกา บุญญะบาลบัญชี ธนาคาร กรุงไทย 773-0-13493-4

นาย วันชัย ศรีสง่า ชื่อบัญชีหมายบันชี 551-4-16521-1 ชื่อบันชีสาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่นออมทรัพย์

ทัศนียา แซ่ซื้อ 5452076405 กสิกร สาขาบิ๊กซีชลบุรี 2
0836080290

นวลปรางค์ เกิดถาวร 183 254 7962 ธ.กสิกรไทย สาขารังสิต

ณิชิคุณ นามเดช ชื่อเก่า ภวรัชน์ นามเดช
เลขที่บัตร 1-4799-0026-468-6
เลขบัตร 547-256-1909ไทยพาณิชย์
เฟซ หนึ่ง เว้ยเฮ้ย

เลขบช 020073384859 ธ.ออมสิน ชื่อปนัดดา จันทร์ดำ สาขาบรรพต นครสวรรค์
ปนัดดา จันทร์ดำ ที่อยู่250 ม.4 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

วรัญชลี ยศวัฒนพานิช ธ.กสิกร 0912204723.

ร้าน Canter Stor เปลี่ยนจาก ร้าน Ppshop Wowwow พิสุทธิ์ ยศวัฒนพานิชธ.ไทยพาณิชย์ 0072268707

ชื่อบัญชี ปวีณา โพธิ์พุ่ม1635251109 กรุงเทพ
4830105976 กรุงไทย
6312062001 กสิกร
0882484234 ไทยพาณิชย์

สุทธิพร หงสีแก้ว ธ.ไทยพาณิช 9922079040 suttipron hon. โทร 0804606885 สาขาสาขาบิ๊กซีนครศรีธรรมราช

.ชื่อวาสนา ชูจันทร์ บัญชี ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 004-219347-9 เบ

นางสาว วรรณวิษา สําราญ
ธนาคารไทยพานิชย์ลาขาลําลูกกา เลขบัญชี 392-2200-78-4 เบอโท 0836048946
อร์โทร 0834236884
สุริยพงศ์ สุทธิประภา 0629844795 ธ.กรุงไทย
*1635251109 กรุงเทพ
4830105976 กรุงไทย
6312062001 กสิกร
0882484234 ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ปวีณา***** เครดิตห้องคลองถม
ชื่อบัญชี สายใจ เพชรสังข์ เลขที่บัญชี 4022661276 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ทรงพล สกุลสกาวสวัสดิ์ เลขที่บัญชี 0470222258 ธ.กรุงเทพ และ 7990068494 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี รุ่งเรือง ชัยสมบัติ เลขที่บัญชี 7132627411 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สุขสันต์ สกุลดี เลขที่บัญชี 9805849856 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี กชกร พานทอง เลขที่บัญชี 7852188930 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี อุทัย หนูชูแก้ว เลขที่บัญชี 6330147213
ชื่อบัญชี อนุรักษ์ ดอนเมือง 4032652314 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อ กรวิชญ์ เลขที่บัญชี 1615653860 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี น.ส.นิภาพร พานทอง เลขที่บัญชี 1034037109 ธ.กรุงเทพ สาขา ยานนาวา
ชื่อบัญชี ธนวัฒน์ วงศ์เจริญศิริ เลขที่บัญชี 4501380268 ธ.กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี ศิริวรรณ ภูพาน เลขที่บัญชี 4940752126 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายศราวุธ ใจคุ้ม เลขที่บัญชี 7020109430 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายสมจิตร จันทร์ดิษฐ์ เลขที่บัญชี 7972166809 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี กรวิชญ์ ประชารอด เลขที่บัญชี 2930403780 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี วิชัย หมอแอ๋ เลขที่บัญชี 9680044254 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี มนตรี รุ่งศิริมากุล เลขที่บัญชี 0104308601 ธ. ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ธนวัฒน์ ไพฑูร เลขที่บัญชี 2242491970 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วุฒิศักดิ์ ด่านเดิม เลขที่บัญชี 5280360206 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี น.ส พัชราภรณ์ เย็นวัฒนากูล เลขที่บัญชี 5002279493 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วุฒิศักดิ์ เพ็ญจำรัส เลขที่บัญชี 4870223694 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายอภิชาติ ทวีทรัพย์ เลขที่บัญชี 8312422899 ธ.ไทยพาณิยช์
ชื่อบัญชี เสฐธวุฒิ วงศ์เจริญศิริ เลขที่บัญชี 7852236331 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี MS. HATHAILAPUS SUKT 3432629308 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ชาญยุทธ แก้วสว่าง เลขที่บัญชี 6542119819 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี น.ส ตะวันฉาย ดอกบัว เลขที่บัญชี 1862202975 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บุณยาภรณ์ แย้มปัญญา เลขที่บัญชี 6910044762 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ปาณิสรา แย้มปัญญา ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี กรุณา ทาแก้ว เลขที่บัญชี 2242301256 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ชลณภัทร ปัญญาถา เลขที่บัญชี 3022925642 ธ.ทหารไทย
ชื่อบัญชี ไพรัตน์ คงขำ เลขที่บัญชี 3192909760 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นาย อาทิตย์ รตนสกล เลขที่บัญชี 1020475966 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายสมจิตร จันทร์ดิษ เลขที่บัญชี 7972166809 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี นันท์นภัส สุดยอด เลขที่บัญชี 7322002552 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สลิลลา สกุลดี เลขที่บัญชี 8160429002 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ปิยภรณ์ เลขที่บัญชี 1900104598 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี สาวิตรี ศรีชะฎา (Sawitree Srichada) เลขที่บัญชี 5952077955 ธ.กสิกรไทย สาขา โลตัส นครศรีฯ
ชื่อบัญชี THANAWAT THAK เลขที่บัญชี 1295514374 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี กิตติชัย เสือสกุล เลขที่บัญชี 4062377793 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี Siva Sapay เลขที่บัญชี 015-432-3287 ธ.ไทยพาณิชย์ , เลขที่บัญชี 232-413-8490 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี ฐณพล บูรณสาธิต เลขที่บัญชี 2812123567 ธ.ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี นาย คฑาเทพ แย้มพิวัน เลขที่บัญชี 3702238541 ธ.ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี MR.SOMYOD SAKULDEE (สมยศ สกุลดี) เลขที่บัญชี 8442035823 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี บุญหลาย รินทจักร์ เลขที่บัญชี 0732175163 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี Mrs.RATDAWAN THAICHAREON (รัดดาวรรณ ไทยเจริญ) เลขที่บัญชี 0102060018 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สันติ ผูกพันธ์ เลขที่บัญชี 3662772407 ธ.ไทยพาณิชย์

เพิ่มเติมรวมรายชื่อบัญชีคนโกง เห็นแล้ว อย่าโอนเด็ดขาด
1. สิทธิโชค ทองแดง ธนาคาร กรุงเทพ บัญชี 2450491986
2. ชื่อ นางสาว สวรรยา ชูลิ่ม เกิด 04/04/2535
เลขบัตรประชาชน 1840100385819
ที่อยู่ 111/3 ม.7 ต.เคียนซาน อ.เคียนซาน จ.สุราษธานี 84260
ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข 3452318562
เบอร์โทรศัพท์ มันมี2เบอร์ค่ะ 0824187059 0848428345
3. น.ส.ภัสรินทร ทองพู่ เลขบัญชี7492384822 เบอร์0809006416
4. ทรงชัย วัฒนะสุวรรณ เลขบัญชี 0432872307
5. ภัสรินธร ทองเผือก 046-0-34734-9 กรุงไทย เบอร์โทร082-5289081
6. นายสุทธฺชัย ภูชัยศรีสัมฤทธิ์ ธ.ไทยพานิชย์ 345 255 3283
7. อานนท์ พูลสุวรรณ เลขบัญชี 3980346595
8. นางปราณีย์ คำทรัพย์ เลขบัญชี 9622004743 ธ.ไทยพาณิชย์
9. สุชิน คำทรัพย์ 712-032-8107 กรุงไทย
10. วนิดา สุวิการ เลขบันชี 59220388311
11. ปัทมา พูลมาศ เลขบัญชี ธนาคารกรุงไทย 8030476299
12. นิด พูลมาศ ธนาคารกรุงไทย 8030236379
13. นายธีรวุฒิ สุขสวัสดิ์ เลขที่บัญชี 4019598086 ธนาคารไทยพาณิชย์
14. นาย ณัฐวุฒิ หน่อยแก้ว ธนาคารกรุงเทพ 6050174520 จ.ตาก
15. นายชวลิต นิธิสุวรรณ 134-723-0-383 ธ.กรุงเทพ เบอร์โทร 082-529-9807 จ.กระบี่
16. นายวสุ แสงอาวุธ ธ.กรุงเทพฯ 0390232130 นายวสุ แสงอาวุธ
17. อดิศักดิ์ ประเสฐิวงศ์ 3 1405 00164 73 1
18. กฤษนา ไทยพาณิชย์ 3172333010
19. ณรงค์เดช เริงฤทธิ์ เลขบัญชี ธ.ไทยพาณิชย์ 0302667095
20. นายกฤษฎา ศรีแสง ธนาคารกสิกร เลขบัญชี 6042329078 เบอร์ติดต่อ 080170070
21. ชื่อบัญชี กำพล ศรพรหม 4020196746 ธ.ไทยพานิช
22. ชื่อบัญชี กำพล ศรพรหม 4023290492 ธ.ไทยพานิช
23. ชื่อบัญชี พรัชราภรณ์ เฮงมีทรัพย์ 1622430108 ธ.ไทยพานิช
24. ชื่ออัจฉราพรรณ ชมภูธิราช 827-0-134678 กรุงไทย
25. มินตรา กูดคล้าย (MINTA GOODKLA)เลขบัญชี 3762189083 ธนาคารไทยพาณิชย์
26. ชื่อธีรพง เลขบัญชี 1702392262 ธ.ไทยพาณิช เบอร์ 0809854010
27. น.ส.ปนัดดา แผ้วประยูร ธ.กรุงเทพ สาขา เดอะมอลโคราช เลขบัญชี 595-0-670-68-6
28. มินตรา กูดคล้าย (MINTA GOODKLA)เลขบัญชี 710-007-8711 ธนาคาร กรุงเทพ เบอร์โทร 082-5767567
29. เลขบัญชี 878-0-10275-1 ธนาคาร กรุงไทย นายศิริวัฒน์ ผู้มีคุณ เลขบัตรประชาชน 1101800773568 เกิดวันที่ 27 เดือน 12 ปี 2538 29/15 เขตจอมทอง แขวงบางค้อ กทม
นายศราวุธ เจียมพิพัฒ
นางสาวรุ่งนภา สวัสดี (เปิ้ล หรือ รุ่ง)
นฤพนธ์ ปลื้มจิตร
สุริยะ จันทร์เจริญ
ณัฐพรรษ์ อรัญเชาวน์ชัย
กุลเชษฐ์ แนวขุนเณร
ลิขิต ศรีมาพงษ์
น้ำผึ้ง ณ บางช้าง
เปมิดา ดำรงรักษ์
นายสุวรรณ ศรีวิชัย
กมล สวนอยู่
นิพนธ์ ศรีแสงทรัพย์
สุรชาญ ศริวิชชานนท์
กิตติคุณ ชลประชา
นาย(นาง)รุจิโรจน์ ร่มเย็น
นาย ศึกษา ชำนิวณิชนันท์
วิสุทธิชัย สิงห์ตา
สมิทธิ์ มะเริงสิทธิ์

ทัศนียา แซ่ซื้อ 5452076405 กสิกร สาขาบิ๊กซีชลบุรี 2**************
อนุสรา สวาสดิ์เพ็ชร์ ชื่อเล่น โบว์,ฟ้า,ส้ม

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 6762469392
ชื่อบัญชี อนุสรา สวาสดิ์เพ็ชร์
โทร0900322043 ,0893475289
* hatairat tanadilok(หทัยรัตน์ ธนาดิลก(ธนะดิลก)) 6302151685 ธนาคารกสิกร pin bb:225342F4 เบอโทร:0816659446

kbank ธนาคารกสิกรไทย 6952274331 (695-2-27433-1) ณัฐชุภาวดี วัฒนาพร
ข้อมูลจาก http://siambrandname.com/forum/showthread.php?t=2832116

รวมรายชื่อมิจฉาชีพทุกรูปแบบ เยอะมาก

รายชื่อบัญชีมิจฉาชีพ

รายชื่อบัญชีมิจฉาชีพ
เลขที่บัญชีมิจฉาชีพรายอื่นๆ
ชื่อบัญชี สายใจ เพชรสังข์ เลขที่บัญชี 4022661276 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ทรงพล สกุลสกาวสวัสดิ์ เลขที่บัญชี 0470222258 ธ.กรุงเทพ และ 7990068494 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี รุ่งเรือง ชัยสมบัติ เลขที่บัญชี 7132627411 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สุขสันต์ สกุลดี เลขที่บัญชี 9805849856 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี กชกร พานทอง เลขที่บัญชี 7852188930 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี อุทัย หนูชูแก้ว เลขที่บัญชี 6330147213
ชื่อบัญชี อนุรักษ์ ดอนเมือง 4032652314 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อ กรวิชญ์ เลขที่บัญชี 1615653860 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี น.ส.นิภาพร พานทอง เลขที่บัญชี 1034037109 ธ.กรุงเทพ สาขา ยานนาวา
ชื่อบัญชี ธนวัฒน์ วงศ์เจริญศิริ เลขที่บัญชี 4501380268 ธ.กรุงศรีอยุธยา
ชื่อบัญชี ศิริวรรณ ภูพาน เลขที่บัญชี 4940752126 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายศราวุธ ใจคุ้ม เลขที่บัญชี 7020109430 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายสมจิตร จันทร์ดิษฐ์ เลขที่บัญชี 7972166809 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี กรวิชญ์ ประชารอด เลขที่บัญชี 2930403780 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี วิชัย หมอแอ๋ เลขที่บัญชี 9680044254 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี มนตรี รุ่งศิริมากุล เลขที่บัญชี 0104308601 ธ. ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ธนวัฒน์ ไพฑูร เลขที่บัญชี 2242491970 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วุฒิศักดิ์ ด่านเดิม เลขที่บัญชี 5280360206 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี น.ส พัชราภรณ์ เย็นวัฒนากูล เลขที่บัญชี 5002279493 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี วุฒิศักดิ์ เพ็ญจำรัส เลขที่บัญชี 4870223694 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายอภิชาติ ทวีทรัพย์ เลขที่บัญชี 8312422899 ธ.ไทยพาณิยช์
ชื่อบัญชี เสฐธวุฒิ วงศ์เจริญศิริ เลขที่บัญชี 7852236331 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี MS. HATHAILAPUS SUKT 3432629308 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี ณัฐชุภาวดี วัฒนาพร 6952274331 ธ.กสิกรไทย ( ชัยมงคล เครือบัว )
ชื่อบัญชี ชาญยุทธ แก้วสว่าง เลขที่บัญชี 6542119819 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี น.ส ตะวันฉาย ดอกบัว เลขที่บัญชี 1862202975 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บุณยาภรณ์ แย้มปัญญา เลขที่บัญชี 6910044762 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ปาณิสรา แย้มปัญญา ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี กรุณา ทาแก้ว เลขที่บัญชี 2242301256 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี ชลณภัทร ปัญญาถา เลขที่บัญชี 3022925642 ธ.ทหารไทย
ชื่อบัญชี ไพรัตน์ คงขำ เลขที่บัญชี 3192909760 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี นาย อาทิตย์ รตนสกล เลขที่บัญชี 1020475966 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี นายสมจิตร จันทร์ดิษ เลขที่บัญชี 7972166809 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี นันท์นภัส สุดยอด เลขที่บัญชี 7322002552 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สลิลลา สกุลดี เลขที่บัญชี 8160429002 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี ปิยภรณ์ เลขที่บัญชี 1900104598 ธ.กรุงไทย
ชื่อบัญชี สาวิตรี ศรีชะฎา (Sawitree Srichada) เลขที่บัญชี 5952077955 ธ.กสิกรไทย สาขา โลตัส นครศรีฯ
ชื่อบัญชี THANAWAT THAK เลขที่บัญชี 1295514374 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี กิตติชัย เสือสกุล เลขที่บัญชี 4062377793 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี Siva Sapay เลขที่บัญชี 015-432-3287 ธ.ไทยพาณิชย์ , เลขที่บัญชี 232-413-8490 ธ.กรุงเทพ
ชื่อบัญชี ฐณพล บูรณสาธิต เลขที่บัญชี 2812123567 ธ.ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี นาย คฑาเทพ แย้มพิวัน เลขที่บัญชี 3702238541 ธ.ไทยพานิชย์
ชื่อบัญชี MR.SOMYOD SAKULDEE (สมยศ สกุลดี) เลขที่บัญชี 8442035823 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี บุญหลาย รินทจักร์ เลขที่บัญชี 0732175163 ธ.ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี Mrs.RATDAWAN THAICHAREON (รัดดาวรรณ ไทยเจริญ) เลขที่บัญชี 0102060018 ธ.กสิกรไทย
ชื่อบัญชี สันติ ผูกพันธ์ เลขที่บัญชี 3662772407 ธ.ไทยพาณิชย์

อ้างอิง https://th-th.facebook.com/notes/583119191714602/

รายชื่อบัญชีมิจฉาชีพ